Geschiedenis & filosofie

Filosofie

COUST wil een aangename leef- en werkomgeving creëren voor iedereen. Daarom bieden wij akoestische oplossingen aan die zowel op esthetisch als akoestisch vlak geen gelijke kennen.

In ons werk staat respect voor klanten, medewerkers, leveranciers en de omgeving centraal.

Respect voor klanten: “Alleen het beste is goed genoeg”
We bieden enkel materialen aan waar we volledig achter staan. Elke klant krijgt een transparante en professionele uitleg over onze producten en werkwijze. Hierbij geen loze beloftes: we beloven enkel wat we kunnen waarmaken, van offerte tot plaatsing, en lossen deze beloftes ook in. Na een duidelijke analyse van de situatie komen wij altijd met concrete oplossingen op de proppen. 

Respect voor medewerkers
Ons motto “Alleen het beste is goed genoeg” wordt door de hele firma uitgedragen. Dit zorgt voor gemoedsrust bij al onze medewerkers. Verkopers, planners, marketing, productie,…: iedereen weet dat de kwaliteit van onze producten primeert op de snelheid van de productie en plaatsing ervan. Dit zorgt voor een positief werkklimaat en een hecht team van gemotiveerde mensen die allemaal dezelfde hoge kwaliteit voorop stellen.

Respect voor leveranciers
Samen met onze leveranciers zoeken we continu naar verbeteringen. Dit is enkel mogelijk door een respectvolle houding naar hen toe. Daarom houden wij ons aan de gemaakte afspraken en betalen wij onze facturen op tijd.

Respect voor de omgeving
Het spreekt voor zich dat wij de huidige milieunormen respecteren. Daarnaast zoeken we ook actief naar milieuvriendelijke oplossingen. Onze producten zijn niet alleen heel duurzaam (ze kunnen tientallen jaren meegaan), we investeren ook in duurzame ontwikkelingen en materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Zo houden we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk.

Op dit moment zijn onze producten voor 100% recycleerbaar. Wij streven naar een product dat uit minimum 50% gerecycleerde materialen bestaat.

Geschiedenis

In 1993 ontwikkelt Incatro Room Acoustics BV als eerste ter wereld een hoogwaardige geluidsabsorber die ook nu nog internationaal de norm stelt. Omwille van de waarde die de firma hecht aan productontwikkeling en optimalisatie wordt ze dan ook een blijvende referentie in de sector van de akoestiek.

In 2015 sluit Sophie Vandekerckhove een overeenkomst met Carl Huijskens (zaakvoerder Incatro Room Acoustics BV NL), waarmee Incatro BV in België het licht ziet. Deze firma richt zich op de Belgische en Franse markt. Beide firma's handelen onafhankelijk van elkaar, maar werken wel nauw samen op vlak van productontwikkeling en expertise.

Eind 2019 komt Incatro BV voor 100% in Belgische handen. Sophie Vandekerckhove neemt dan immers het minderheidsaandeel van Incatro Room Acoustics BV over. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om de Belgische handelsnaam te veranderen naar COUST acoustics. Als deel van het woord aCOUSTics is de handelsnaam COUST immers een vlag die de lading meer dekt. In het Nederlands verwijst het woord bovendien naar de uitroep "koest", waarmee het een verlangen naar stilte uitdrukt.

Dat de kernwaarde van het bedrijf, hoogwaardige producten aanbieden, behouden zal blijven, staat buiten kijf. COUST acoustics stelt kwaliteit steeds voorop. Dit uit zich in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zowel in het verlenen van advies, de projectbegeleiding van A tot Z, de productontwikkeling, de vervaardiging als de uiteindelijke, professionele plaatsing. COUST biedt enkel producten aan waar iedereen in de firma vol overtuiging achter staat. Dat hierbij ook de afwerking en de esthetiek niet vergeten worden, spreekt voor zich.

Toekomst en innovaties
Om een antwoord te kunnen blijven bieden aan de vragen van alle opdrachtgevers, werkt COUST samen met universiteiten en ervaren vakspecialisten zoals ingenieurs en toonaangevende fabrikanten. Zo blijft de firma up-to-date en de producten 'state-of-the-art'. Deze nauwe samenwerking zorgt voor nieuwe ontwikkelingen en dus een nòg betere akoestiek bij het klantenbestand.

Samengevat: het Nederlandse bedrijf Incatro Room Acoustics BV in Roermond (NL) blijft bestaan en bedient de Nederlandse en Duitse markt. De Belgische vennootschap Incatro BV (België), onder de handelsnaam COUST acoustics, bedient de Belgische en Franse markt. Beide bedrijven zullen echter ook in de toekomst nauw blijven samenwerken en knowhow uitwisselen.

X
Vraag nu een gratis offerte aan

T+32 9 296 46 10

Stel hier uw vraag: