Disclaimer

De vennootschap COUST Acoustics BV, hierna genoemd “COUST”, verleent u hierbij toegang tot www.coust.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. COUST behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

COUST spant zich in om de inhoud van coust.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op coust.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met COUST.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij COUST en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van COUST, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over onze website kunt u terecht bij info@coust.com.

 

X
Vraag nu een gratis offerte aan

We leveren en plaatsen aan dezelfde prijs in heel België en Noord-Frankrijk.

T+32 9 296 46 10

Stel hier uw vraag: